FPT Telecom chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng Dịch vụ Internet - Truyền hình FPT. Để hỗ trợ Quý khách có trải nghiệm tốt hơn. FPT Telecom rất mong được lắng nghe ý kiến từ quý khách.

(Hãy nhấn biểu tượng cảm xúc tương ứng bên dưới để đánh giá)