Link Tải Phần Mềm Ứng Dụng MobiSale FPT

Link tải app Mobisale 2021

MobiSale là một ứng dụng hỗ trợ bán hàng cho các nhân viên kinh doanh FPT Telecom và giúp nhà quản trị có thông tin điều hành.

tải app mobisale

Tính năng của mobisale

Mobisale Là ứng dụng Mobility chạy trên nên hệ điều hành Android và iOS. App Mobisale có các chức năng chính gồm:

  • Bán hàng
  • Hỗ trợ bán hàng
  • Khách hàng tiềm năng
  • Chăm sóc khách hàng
  • Các chức năng báo cáo, thống kê, tính lương
  • Các thông tin khuyến mãi và Hỗ trợ OTT Message trực tiếp với điều hành.

Mobisale là một bước đột phá tăng cao năng suất lao động cho nhân viên kinh doanh FPT

Ứng dụng có tính sáng tạo đột phá như: Đơn giản, dễ sử dụng, ai cũng có thể trở thành saleman của FPT Telecom; Bán hàng mọi lúc mọi nơi. Chốt hợp đồng nhanh chóng vì có thể khai thác số liệu được tất cả thông tin khả thi của hợp đồng. MobiSale giúp kéo thời gian khách hàng yêu cầu dịch vụ giảm từ 2 ngày xuống còn 4 giờ và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, hồ sơ cồng kềnh, các chi phí liên hệ với quản lý vì đã tự chủ trong công việc.

Link tải app Mobisale:

Link tải app Mobisale FPT cho các dòng máy điện thoại thông minh, lưu ý link này chỉ dùng cho nội bộ nhân viên kinh doanh FPT.

Những ai có thể cài được phần mềm mobisale?

Tất cả nhân viên kinh doanh chính thức của FPT Telecom đều có thể cài được. Bắt buộc phải có email của công ty có đuôi @fpt.com.vn mới có thể đăng nhập phần mềm.